www.Stats.in.th รั้วไฟฟ้ากันขโมย ruafaifa protection safety ป้องกันโจร กันขโมย รั้วไฟฟ้าปลอดภัย รั้วไฟฟ้ามาตรฐาน โจรถอย โจรสยบ โจรขยาด โจรหนี ขโมยกระเจิง ล้อมรั้ว กันภัย คุ้มภัย แก้ไข ความปลอดภัย ขโมยขึ้นบ้าน ของหาย ทรัพย์สินมีค่า

รั้วไฟฟ้า ปลอดภัย ได้มาตรฐาน >>> โจรถอย


Sign up  |  Login
โทร. 089 280 6903

รั้วไฟฟ้าป้องกันขโมย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

โจรถอย.

โจรถอย เป็นผู้ให้บริการงานป้องกันขโมยและอาชญากรรม ที่อาจเกิดในบ้าน สำนักงาน โรงงาน โกดัง หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ด้วยระบบรั้วไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยสูง มาตรฐานสากลจากผู้ผลิตชั้นนำ NEMTEK.

ระบบรัวไฟฟ้าป้องกันขโมยของ โจรถอย จะได้รับการออกแบบและควบคุมการติดตั้งโดยวิศวกรไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง ภายใต้มาตรฐานงานวิศวกรรม หรือ IEC การติดตั้งของเราจะใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อใช้กับงานรั้วไฟฟ้าโดยเฉพาะ(NEMTEK) ตั้งแต่เครื่องกำเนิด(Energizer) เสา(Flat bar) ฉนวนลูกถ้วย(Blacket) สลิง ป้ายเตือน ชุดควบคุม ชุดVisual Control รวมแม้กระทั้งวัสดุขนาดเล็กอย่าง สกรูยึดเสา ปลอกหนีบสลิง... เราก็ใช้ของเฉพาะทางจึงมั่นใจได้เรื่องความปลอดภัย มีการตรวจเช็คแล้วแสดงค่าพลังงานก่อนการส่งมอบงานให้ลูกค้าในขั้นตอนสุดท้าย อายุการใช้งานยาวนานตัวเครื่องรับประกันฟรี 1ปี มีบริการงานหลังการขายที่สะดวก รวดเร็ว

 แผนงานติดตั้ง และเซอร์วิส

O บ้านพัก คูณธำรง จ. สมุทรปราการ                  

O บ้านพัก คุณหญิง บางบัวทอง    

O โกดังเก็บสินค้าไฮเทค จ.ชัยภูมิ         

ปรับปรุง : 8 Jan 2017

About JONETHOY Customer Service CONTACT

JONETHOY is brand of electricfence system and NEMTEK product by SAVE HOUSE INNOVATIOn Company.

mkt@saf-house.com

Tel.089 280 6903