ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

seprator

SAF-HOUSE รั้วไฟฟ้ากันขโมย ตอบโจทย์ความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สิน.

089 280 6903
mkt@saf-house.com
กรุงเทพ: ซอยงามวงศ์วาน47 แยก18 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
ภาคอีสาน: อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ภาคเหนือ: อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
https://www.saf-house.com

ประเมิณราคา

seprator
รับ ตัวแทนจำหน่าย สำหรับพื้นที่จังหวัดที่ยังไม่มี

บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย จ้างบุคคลหรือแรงงานแบบเหมาช่วง ให้ดำเนินการติดตั้ง เพราะเราตระหนักถึงความปลอดภัย และมาตรฐาน จึงต้องใช้ช่างเฉพาด้าน

ติดต่อเรา